De methoden van G1000

Fase 3 : Burgerpanel

Steekproef | Methode | Data | Documenten

 

Steekproef

De deelnemers aan de derde fase werden geloot uit een lijst van 400 kandidaten. Allen namen op 11 november 2011 deel aan de G1000, de G-Offs of de G-Home.

Provincies

Antwerpen: 5

Limburg: 3

Oost-Vlaanderen: 3

West-Vlaanderen: 3

Vlaams-Brabant: 5

Waals-Brabant: 1

Namen: 2

Luik: 3

Henegouwen: 4

Luxemburg: 1

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 2

 

Taal

Nederlandstaligen: 18

Franstaligen: 12

Duitstaligen: 2

Geslacht

Vrouwen: 16

Mannen: 16

Opleiding

Secundair: 12

Hoger Onderwijs: 8

Universiteit: 12

Leeftijd

- 30 jarigen: 7

30 – 45 jarigen: 9

45 – 60 jarigen: 9

60+ers: 7

Jongste deelnemer: 19

Oudste deelnemer: 66

 

Methode Fase 3 : Burgerpanel

De G1000 nam de vorm aan van een zogenaamde ‘town hall meeting’. Het was een groot evenement ontworpen om op een eenvoudige manier ideeën te verzamelen, te delen en uiteindelijk tot voorstellen uit te werken. Aangezien elke discussieronde relatief kort was, en hoofdzakelijk gericht was op het blootleggen van de diversiteit van meningen aan de tafels, bleven de voorstellen die naar voren kwamen nog vrij breed. De derde fase van het G1000 project heeft deze basisvoorstellen verder uitgewerkt en van daaruit concrete beleidsvoorstellen geformuleerd. Gedurende drie weekends zijn 32 deelnemers van de G1000 samen gekomen om dit werk te doen.

 

 

Deze 32 deelnemers werden willekeurig geselecteerd uit een lijst van 491 namen, deelnemers van de G1000, de G-Offs of de G-Home die hadden aangegeven dat ze voor deze derde fase in aanmerking wilden komen. Door zich kandidaat te stellen engageerden ze zich om deel te nemen en aanwezig te zijn op elk van de drie weekends. De uiteindelijke selectie is gebeurd op willekeurige basis, maar heeft wel rekening gehouden met diversiteit van geslacht, taal, regio en leeftijd. Er werd ook een ex-post controle voor socio-economische achtergrond uitgevoerd. Deze procedure garandeerde dat onder de deelnemers aan deze laatste fase een bijzonder hoge diversiteit was.

 

De derde fase nam de vorm aan van een ‘burgerpanel’ (ook wel een ‘consensusconferentie’ genoemd), een veelgebruikte methode in processen van beleidsvorming over de hele wereld. Deze vorm van deliberatie is intensief en vereist veel vaardigheden van de begeleiders. Het is immers de bedoeling dat de deelnemers specifieke beleidsvoorstellen en acties formuleren. Een burgerpanel is bovendien opener dan een burgertop aangezien de deelnemers hier veel meer inspraak hebben in het proces zelf. Zo kregen de burgers zelf volledige zeggenschap over de keuze van de onderwerpen die ze wilden behandelen, de manier waarop ze deze wilden behandelen (ze konden bijvoorbeeld bepaalde experts en belanghebbenden bevragen) en natuurlijk over wat ze uiteindelijk hebben beslist en aan het publieke forum hebben aangeboden.

 

 

Data

De G32 zijn drie weekends bijeen gekomen :

  • 14-16 september 2012: Vlaams Parlement, Brussel
  • 6-7 oktober 2012: Waals Parlement, Namen
  • 9-11 november 2012: Huis der Parlementsleden, Brussel

 

Documenten

Briefing fase 3

Persdossier 14/09/2012

Persdossier 06/11/2012