De resultaten van G1000

Fase 3: De aanbevelingen van de derde fase

Iets meer dan een jaar geleden zijn we uitgeloot om deel te nemen aan de burgertop G1000. Dit is het grootste burgeroverleg dat België ooit gekend heeft. De onderwerpen moesten nog gekozen worden door het publiek, maar wij wisten al dat deze ervaring zinvol en leerrijk zou zijn.

 

En we hadden het bij het juiste eind. Op 11 november 2011 ontdekten we dat er een andere manier was om deel te nemen aan de maatschappij. We ontdekten dat we iets te zeggen hadden en dat we als “normale burger” ook een bijdrage konden leveren. We hebben ons dan ook vastberaden kandidaat gesteld voor de volgende fase: het burgerpanel.

 

 

Tijdens de twee eerste weekends maakten we kennis met het weergehouden thema. Het doel was om dit thema uit te diepen, namelijk “Hoe omgaan met werk en werkloosheid in onze samenleving?”. We hebben eerst en vooral de tijd genomen om informatie in te winnen over het brede en complexe thema. Daarna hebben we de zes sub-thema’s gekozen, meer bepaald:

 

  • De kloof tussen hoge en lage inkomens
  • Hoe kunnen we de factor loonkost aanwenden om nieuwe werkgelegenheid te creëren?
  • Het begeleiden van de toegang tot werk (in het kader van een sociaal Europa)
  • Werk en onze toekomstige generaties
  • Kwaliteitsvol werk voor een kwaliteitsvol leven?
  • Discriminatie op het werk

 

Daarna, hebben we een vragenlijst opgesteld die we aan referentiepersonen hebben voorgelegd tijdens het derde weekend. Wij hebben niet geaarzeld om tabula rasa te maken van algemeen aanvaardde ideeën en onze eigen overwegingen te ontwikkelen.

 

De volgende pagina’s zijn het verslag van ons werk. Ze bevatten eveneens het overzicht van de aanbevelingen die we aan onze politieke vertegenwoordigers willen voorleggen.

 

De thema’s en eerste ideeën zijn het resultaat van ons eerste weekend, de meningen en vragen voor de referentiepersonen van het tweede weekend, de aanbevelingen van het derde. Op elk weekend waren er experten aanwezig, maar het meest van al tijdens het slotweekend. Hun input was van belang, maar wij zijn de auteurs van de uiteindelijke aanbevelingen.

 

Ook wensen wij van deze gelegenheid gebruik te maken om onze vraag en onze hoop tot onze vertegenwoordigers te richten om de gelegenheid te krijgen om echt een meerwaarde te kunnen toevoegen aan onze democratie. Dit rapport is het concreet bewijs van onze wil om ons te engageren en van onze capaciteit om het te doen.

 

We bedanken allen die ertoe hebben bijgedragen om onze investering als burgers mogelijk te maken.