De methoden van G1000

De toekomst

Het zou jammer zijn om niet op de ontwikkelde expertise op vlak van burgerparticipatie verder te bouwen. Na 2012, blijft de G1000 ijveren voor een betere democratie. We delen onze ervaring met een groep die een specifiek plan voor burgerberaadslaging heeft en ons in deze context aanspreekt. We raden ook elke institutionele actor aan die wil nadenken over burgerparticipatie.