De methoden van G1000

Fase 2 : Burgertop

Na de fase van publieke raadpleging bestond het tweede deel van het project uit een proces van burger-deliberatie, de G1000 zelf. Via een mix van steekproeftrekking en gerichte rekrutering werden 1000 burgers geselecteerd en vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan het deliberatieve evenement in Brussel dat plaats vond op 11 november 2011.

 

 

De deelnemers werden verspreid over 81 tafels en uitgenodigd om hun visie op de drie uitgekozen thema’s toe te lichten en erover in gesprek te gaan met de andere deelnemers aan hun tafel. Het faciliteren van de gesprekken was in handen van ervaren vrijwilligers die een gepaste training hadden gekregen in de weken voor de burgertop. Het briefingmateriaal en het scenario voor de discussies hadden ze op voorhand gekregen en ze hadden ook een opleiding gekregen die hen toeliet inzicht te verkrijgen in processen van groepsdynamiek. De 32 tweetalige tafels konden elk beroep doen op een vertaler. Er waren 30 tafels met uitsluitend Nederlandstaligen, 18 met enkel Franstaligen en 1 gemengde tafel met Duitstaligen en Franstaligen.

 

 

Parallel met het G1000 evenement verliepen ook twee zijprojecten: de G-Home en G-Offs. De G-Home was een software toepassing die online discussie toeliet. De G-Offs waren lokale initiatieven: burgers in heel België verzamelden zich om aan plaatselijke tafels dezelfde thema’s te bespreken als in Brussel. De deelnemersgroep voor deze G-Homes en G-Offs was volledig op zelfselectie gebaseerd, maar de mogelijkheid om via plaatselijke initiatieven of zelfs gewoon thuis te participeren, verlaagde wel erg de drempel tot deelname. Dit liet dan ook toe dat een grotere groep dan alleen zij die in Brussel aanwezig waren over dezelfde thema’s nadacht en discussieerde. De burgertop in Brussel werd live via een website gestreamed naar de G-Homes en de G-Offs