Idee van de G1000

Introductie

Op 14 september gaat de derde fase van de G1000 van start.

 

Zoals u weet, berust de G1000 op een soort ‘trechterproces’ in 3 fasen. Het ganse proces startte met een brede online bevraging naar relevante thema’s. Tijdens de tweede fase werd de G1000 burgertop georganiseerd, op 11 november 2011 in Tour&Taxis te Brussel. Ter afsluiting van dit participatieve proces, de derde fase dus, wordt een burgerpanel van 32 personen aan het werk gezet. Tijdens de burgertop van de G1000 van 2011 hebben maar liefst 704 deelnemers gedebatteerd over meerdere belangrijke thema’s. 32 mensen uit deze grote groep gaan zich nu buigen over de resultaten van de burgertop tijdens 3 weekends van deliberatie. Het doel? Samen concrete beleidsaanbevelingen formuleren.

 

In deze derde fase van de G1000 krijgen de 32 deelnemers aan het burgerpanel volledig het roer in eigen handen, inclusief de bepaling van het thema waarrond zij 3 weekends zullen werken. Om die reden werd hen tijdens de voorbije zomermaanden gevraagd om een selectie te maken uit de thema’s en subthema’s die op de G1000 burgertop werden bediscussieerd. Ze dienden tevens een verantwoording van hun keuze op te geven. Om hen te helpen deze keuze te maken, werden de flipcharts (met daarop alle ideeën die tijdens de G1000 burgertop werden geformuleerd) geanalyseerd. Op deze manier kon hen een werkbare synthese worden voorgesteld.

 

Na analyse en synthese, hebben de 32 deelnemers de vraag ‘Hoe omgaan met werk en werkloosheid in onze samenleving?’ weerhouden als basisvraag voor het burgerpanel.