Platform voor democratische innovatie

Het traject van de G1000

De toekomst

Het zou jammer zijn om niet op de ontwikkelde expertise op vlak van burgerparticipatie verder te bouwen.

Burgerpanel

Vanaf 14 september 2012 hebben 32 burgers bepaalde voorstellen van de Burgertop verder uitgewerkt en hebben ze beleidsaanbevelingen gedaan op het einde van de procedure.

Burgertop

Via een willekeurige rekrutering door een onafhankelijk bureau hebben 704 burgers deelgenomen aan de burgertop op 11 november 2011 te Brussel.

Publieke raadpleging

Het volk werd op grote schaal geconsulteerd via de internet site van de G1000.
 

Beleidsaanbevelingen

Aanbevelingen van 11 november 2012

Tussentijdse resultaten

3 grote thema´s : de sociale zekerheid, de verdeling van de welvaart in tijden van crisis en immigratie.

Agenda

De 500 populaire ideeën en de Top 25 thema´s.

Gezocht : Minister van participatie

Facebook