De financiering van G1000

Het budget

Het overzicht van de begroting hieronder maakt duidelijk dat sommige kosten betrekking hebben op het volledige proces (met inbegrip van fase 1, 2 en 3) en andere kosten exclusief zijn toe te kennen aan een bepaalde fase.

 

Volledige proces
Fase 1 & 2 Fase 3 Globaal
Projectcoördinatie 18.603 € 9.300 € 27.903 €
Communicatie & fondsenwerving 55.971 € 5.950 € 61.921 €
Financiële kosten 16.884 € 6.650 € 23.534 €
Varia 1.745 €   1.745 €
Agenda (1) 40.567 €   40.567 €
Event 11/11 (2) 196.594 €   196.594 €
G32 + event (3)   96.689 € 96.689 €
Totaal 330.364 € 118.589 € 448.953 €

 

(1) Agenda
Online proces 14.395 €
Recrutering 26.172 €
Totaal 40.567 €
(2) Event 11/11
Draaiboek 25.198 €
Facilities 8.752 €
Transport, catering, hotels 71.536 €
Audio-visueel 43.514 €
Logistiek 41.904 €
Varia 5.690 €
Totaal 196.594 €
(3) G32 + event
Uitwerking & begeleiding door facilitatoren 44.061 €
Onkostenvergoedering burgers 4.800 €
Hotelovernachting en maaltijd 32.340 €
Tolken 3.388 €
Zalen (PM) - €
Catering derde W-E (PM) - €
Slotreceptie (PM) - €
Huur materiaal 5.000 €
Varia 7.100 €
Totaal 96.689 €